Privacy-policy

1. Inleiding:

In deze privacy policy leest u alles over hoe uw persoonlijke gegevens verzameld worden en hoe daarmee omgegaan wordt door kofijnkonijn.nl. In deze privacy policy vindt u informatie over welk soort gegevens er worden verzameld en hoe deze opgeslagen en beveiligd worden. Naast deze informatie staan in deze privacy policy ook uw rechten m.b.t. uw gegevens en hoe u hiervan gebruik kan maken.

Deze privacy kan op elk willekeurig moment gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het wordt daarom aangeraden deze privacy policy regelmatig door te lezen.

 

 2. Bedrijf omschrijving:

Kofijnkonijn is een Eenmanszaak gespecialiseerd in konijnenvoer, maar ook verkopen wij leuk speelgoed en voorzieningen om het leven van uw konijn aangenamer te maken.

 

3. Doel van de verzamelde gegevens:

Kofijnkonijn verzamelt uw persoonlijke gegevens om de service die wij verlenen te kunnen uitvoeren en te voldoen aan de Nederlandse wet. Wij verzamelden de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

  4. Ontvangers:

G-mail: Als u een contactformulier indient wordt er automatisch een e-mail verstuurd naar het e-mailadres van Kofijnkonijn. Dit e-mailadres wordt gehost door G-mail. Mocht u vragen hebben hierover kunt u contact opnemen met G-mail.

 

5. Opslagperiode:

Als er gegevens over u bekend zijn bij Kofijnkonijn wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. Om deze reden bewaart Kofijnkonijn uw gegevens zo kort mogelijk. Er zijn echter wetten en plichten waaraan moet voldoen omtrent de bewaartermijnen van gegevens. Wanneer u besluit een overeenkomst met ons aan te gaan bewaren wij uw gegevens maximaal zeven jaar om te voldoen aan verplichtingen die de wet stelt.

 

6. Geautomatiseerde besluitvorming:

Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming. Dit wil zeggen dat alle beslissingen die gemaakt worden omtrent keuzes en persoonlijke gegevens gedaan worden door een werknemer van Kofijnkonijn en er dus geen automatische beslissingen worden genomen door computers/ programma’s.

 

 

7. Cookies:

Kofijnkonijn gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand die bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

8. Rechten:

Aangezien u persoonlijke gegevens hebt verstrekt heeft u verschillende rechten om dit ongedaan te maken/te wijzigen:

Recht op inzage:  U heeft ten alle tijden het recht de persoonsgegevens die bekend zijn bij Kofijnkonijn in te zien. Dit doet u door een e-mail te sturen naar kofijnkonijn010@gmail.com.

Recht op rectificeren en wissen van uw persoonlijke gegevens:  U heeft ten alle tijden het recht uw persoonlijke gegevens te wissen of te rectificeren (het veranderen van persoonlijke gegevens). Dit doet u door een e-mail te sturen naar kofijnkonijn@gmail.com.

Recht op bezwaar:  Mocht u enige klachten hebben over ons privacy beleid, dan zouden wij het erg op prijs stellen dat u contact opneemt met ons . Zo kunnen wij samen proberen een oplossing te vinden. De klachten kunnen naar kofijnkonijn@gmail.com worden gestuurd.

 

9. Beveiliging:

Kofijnkonijn neemt de beveiliging van uw gegevens uitermate serieus en neemt daarvoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden er geen fysieke kopieën van uw persoonlijke gegevens gemaakt en worden deze alleen beheerd op de bovenstaande systemen en software.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Kofijnkonijn privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

10. Vragen:

Mocht u vragen hebben over onze privacypraktijken of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met kofijnkonijn010@gmail.com